Privacy beleid Wood&Co

Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27 oktober 2022

Wood&Co, gevestigd aan Faradaystraat 17 pand 16 te Zwolle en Bruningweg 19A2 in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wood&Co

Boterveen 9

7991 PV Dwingeloo

Tel. nummer: 06-21576336

Email: [email protected]

Kvk nummer: 70571090

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wood&Co verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken worden door jouzelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (als u een betaling doet voor de opleiding)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wood&Co verwerkt jouw persoonsgegevens voor het uitwisselen van informatie of voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarvoor moeten wij:

 • je telefoonnummer of emailadres gebruiken om te om vragen kunnen te beantwoorden
 • je gegevens registreren voor deelname aan de opleiding
 • je gegevens verwerken om de facturatie te kunnen afhandelen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wood&Co bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wood&Co hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens door jou verstrekt voor een informatie aanvraag worden na afhandeling van je de aanvraag meteen verwijderd.
 • De persoonsgegevens verstrekt voor deelname aan de opleiding worden tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de opleiding bewaard.
 • De persoonsgegevens benodigd voor de loonadministratie worden in verband met fiscale verplichtingen 7 jaar na beëindiging van de opleiding bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wood&Co verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook  heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wood&Co. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Je krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, antwoord op jouw verzoek.

Gebruik van cookies

Wood&Co gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wood&Co neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wood&Co neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens staan op een beveiligde server en zijn alleen toegankelijk voor de eigenaren van Wood&Co Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via [email protected].

Heb je een klacht?

Als je een klacht hebt over de opleiding dan kun je deze indienen per post of via mailadres [email protected]. Je krijgt zo snel mogelijk een reactie op je mail, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Wood&Co wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons